جملات فاز سنگین

تعرفه تبلیغاتتعرفه تبلیغات
جملات فاز سنگین/شماره11

✍ســـــرکشمـــــــ
نمیتـــونـــے کنـــــــے בرکشمـــــــ
✘بعـבشمـــــ از رفقــــــــآ پـُـــرِ تـَـرکِشَمــــــ בنیـــــآرو בآבمــــــ رבشمــــــ✘

موافقین۲ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره33

بــه بعضیــا بــاس گفــت :

قسمــت نشــد دستتــو بگیــرم

ولــی روزای آخــر

خــوب مچتــو گرفتــم ...

هه...

موافقین۰ مخالفین۰
جملات فاز سنگین/شماره10

من مجبور به دوست داشتن کسایی که ازشون بدم میاد نیستم!
رک بگم ازت متنفرم!

موافقین۰ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره32
به بعضیا باید گفت
عزیزم انقدر خودتو می گیری
حواست باشه چاه توالتم هر از چند گاهی می گیره
اینجوریاست
موافقین۰ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره31

به بعضیا هم باید گفت..شما که بلد نیستین..سوت بزنین..حتی ی بلبلی...
..
...
....
.
.
.
.
.
چرا کم میارین اخه؟!!!^_^

موافقین۰ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره30

بـِـہ بَـعــضــﮯ هـآ بـاید گُــفـتـــ :

فَـلـسَـفـِـه وُجـودتـــ مِـثـلــ سُـس خِـرســــﮯ مَـهـرآمـه

فَـقَـطـ بَـلـدی تِـرتِـر کُـنــﮯ، بِــدون بـآزدهــﮯ !!!

موافقین۱ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره29

به بعضیام باس گف اگه واسه بقیه شاخی
واس ما گاو شاخ داری
حالیت نیس فقط میزنی

موافقین۱ مخالفین۰
جملات فاز سنگین/شماره9

اَز ایــن بِـه بَعــد✁
اَخــلـآقَـــــمـــو
☟ بـآ ☟
◄شُعــــــور►
طَـــرَفَـــم
✗سِــــت✗
✓مـــی کُـنــَـم✓

موافقین۱ مخالفین۰
به بعضیا باید گفت/شماره28

به بعضیـــــ✘ـــــآ بایـد گفــت :☞

فعلا سیگـــــار دستمــــ☞ـــه


تمومـــ کـه شـــ⇡⇡⇡ـــد

قـــ✘ـول میدم تو رو هم دود کنـم ...

موافقین۰ مخالفین۲
جملات فاز سنگین/شماره8

بعضیا مثل گرگن بی رحم
بعضیا مثل کرکس لاشخورن
بعضیا مثل خر احمقند
بعضیا مار با سخناشون انسانو می گزند
بعضیا مثل روباه مکارن
بعضیا مث طوطی فقط سخنو تایید می کنند (چاپلوس)
بعضیا مث قناری خوش زبونن (آدمو خام می کنن)
بعضیا مث گربه بی صفتن
بعضیا مرغ الکی قد قد میکنن
بعضیا مثل گاو میمونن هیچی حالی شو نیست
کلن بعضیا باید تو باغ وحش باشن ولی اشتباهن آزادند.

موافقین۳ مخالفین۰